مهربان بودن با خود

چگونه با خودم مهربان باشم

چگونه با خودم مهربان باشم ؟

بدون دیدگاه
“مهربان بودن با خود، به سادگی همان مهربانی ای است که به دیگران می بخشیم.”  دکتر کریستوفر ژرمن چند بار اتفاق افتاده که خود را به خاطر اشتباهات خودتان، ناکامی…
فهرست